Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh programu shromáždění

29. 4. 2024

Návrh programu shromáždění 

 

Vážení vlastníci bytových jednotek,

 

v souvislosti s přípravou konání shromáždění vlastníků, které se uskuteční 28.5.2024, bychom Vás rádi vyzvali k podání podnětů na zařazení bodů do programu shromáždění. Předpokládaný program shromáždění je uveden níže.

Vaše návrhy a podněty na body jednání je možno zaslat výboru prostřednictvím emailové adresy svj305@seznam.cz, popřípadě vhozením do schránky SVJ do 6.5.2024.

 

Děkujeme Výbor SVJ

 

Předpokládaný program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu shromáždění
 3. Volba ověřovatele zápisu
 4. Zpráva o činnosti výboru a hospodaření SVJ (seznámení s účetní závěrkou za rok 2023)
 5. Zpráva kontrolní komise
 6. Schválení účetní závěrky za rok 2023 a schválení vypořádání hospodářského výsledku (zisku) za rok 2023
 7. Volba výboru SVJ
 8. Volba kontrolní komise
 9. Plán oprav a návrh investic
 10. Diskuze
 11. Ukončení schůze