Jdi na obsah Jdi na menu
 


POZOR ZMĚNA - Shromáždění 22. října NEBUDE

15. 10. 2020

 

POZOR  změna

 

Výbor oznamuje, že v návaznosti na usnesení vlády č. 400/2020 Sb., o přijetí krizového opatření a z něj vyplývající nemožnosti konat zasedání shromáždění, musí odvolat a odvolává svolané shromáždění společenství a tudíž

 

Shromáždění 22. října tr.

 

NEBUDE.

 

V souladu s ustanoveními § 18 a 19 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a ustanoveními stanov společenství, využije výbor možnosti ještě před koncem roku 2020 rozhodnout o důležitých neodkladných bodech programu, které měly být projednány na zrušeném shromáždění, mimo zasedání shromáždění (per rollam). Návrh na rozhodnutí vlastníků jednotek mimo zasedání shromáždění budou rozeslány.

 

Všechny podklady rozeslané k programu zrušeného shromáždění zůstávají v platnosti a budou použity v dalším konání per rolam.

 

 

 

V Praze dne 15. října 2020.

 

výbor

Společenství vlastníků Boloňská 305