Jdi na obsah Jdi na menu
 


Realizace výměny vchodových dveří

18. 5. 2016

Soubor ke stažení: Boloňská305.pdf (konkrétní návrhy)

 

Vážení vlastníci,

výbor si Vás dovoluje informovat o postupu realizace výměny vchodových dveří. Tato investice byla schválená na členské schůzi dne  16.6.2015. Vzhledem ke změně správce budovy nebylo možné zahájit přípravné práce. Výbor se chce vyvarovat jakýmkoliv problémům, proto s realizací spolupracuje s novým správcem BD Pragostav.

 

V současnosti je situace následující

Aby výbor mohl posoudit veškeré možné varianty stavebních úprav, nechali jsme si vypracovat návrhy možných variant vchodových dveří a jejich odhady nákladů. Vizualizaci, rozsah opatření a kalkulaci vypracovala firma Ing. Tomáš Peterka - PROJECT STUDIO. Výbor posoudil  jako nejlepší variantu I - VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ PORTÁL viz návrhy Boloňská305.pdf. Konkrétně se jedná o návrh, kdy portál bude rozdělený zděným sloupem (vyzdívka z betonových tvárnic). Dveře budou ukotveny ve vyzdívce. Ze zbylého portálu zůstanou čtyři pevná pole. Veškeré stavební úpravy budou provedeny dle návrhu. Dveře se budou otevírat ven, směrem do ulice. Způsob otevírání dveří zajistí lepší manévrovací možnosti při vstupu do domu. Zvonky a elektrické ovládání zámku budou přemístěny do prostoru zděné vyzdívky. Výměna dveří a související stavební úpravy budou aplikovány pro východní a západní stranu.

 

Výbor tyto varianty vybral z důvodů nejlepší technické účelnosti, například z důvodů poškození dveří bude snadnější výměna, prosvětlení chodby, způsob instalace a otevírání dveří zajistí pohodlnější vstup do domu apod. Hledisko je i nižší cena. Členové kontrolní komise v této volbě neshledali žádný problém.

 

Firma Pragostav rozeslala výzvy do výběrového řízení potenciálním zhotovitelům.  Celkem bylo osloveno pět výborem schválených firem. Dodavatelskou firmu na základě hodnotících kritérií vybere výběrová komise (složena ze členů výboru a člena kontrolní komise). BD Pragostav bude fungovat pouze jako poradní hlas, protože společenství je samostatným právním subjektem, který nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Termín realizace stavebních úprav závisí na konkrétní vybrané firmě, předpoklad zahájení prací je červenec 2016.

 

Za výbor SVJ

Ing. Rudolf Tonner, předseda

Datum: 17.5.2016