Jdi na obsah Jdi na menu
 


MIMOŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ - Podklady pro jednání k bodu č. 2

1. 11. 2015

Bod č. 2 Návrh na změnu správcovské firmy s uzavřením nové smlouvy

 

Dovolujeme si informovat všechny vlastníky bytů Boloňská 305, že v současné době běží tříměsíční výpovědní lhůta pro společnost D a K správa s.r.o., která v domě zajišťuje správní služby. Na minulém shromáždění dne 16.6.2015 vás výbor informoval o špatném fungování firmy D a K. Konkrétně se jednalo o nedodržení termínů vyúčtování, chybně zapracování vyúčtování, neposkytování seznamu neplatičů, nezajištění bezpečnostních kontrol, řešení havarijních situací apod. Komunikace s firmou D a K je nadále velmi špatná. Doposud nejsou dořešeny některé škodné události, které firma vyřizovala, nejsou vráceny všechny přeplatky vlastníkům, firma neposkytuje seznam neplatičů, nezajišťuje urgenci uhrazení dlužného nájemného, nejsou zajištěny pravidelné prohlídky společných prostor domu, firma nezajištuje provozní kontroly technologických zařízení. Nebylo možné dohodnout součinnost při výběrovém řízení a realizaci schválené výměny portálových dveří. Zástupce společnosti na naší komunikaci reaguje sporadicky nebo vůbec. Správcovská firma má výboru poskytovat nezbytný servis, komunikovat s ním a informovat jej o všech důležitých skutečnostech. Správcovská firma musí být pro SVJ partnerem, který se bude zasazovat o zájmy všech vlastníků bytů. Výbor však ve firmě D a K správa s.r.o. tohoto partnera nevidí, což byl i důvod výpovědi smlouvy.

 

V současné době probíhá jednání se správcovskou firmou „Bytové družstvo Pragostav“, kterou výbor vybral na základě zkušenosti, délky praxe, reference, dostupnosti, nabídky a způsobu komunikace správce. Na základě požadavku výboru byla vypracována komplexní nabídka na správu našeho domu. Nabídka zahrnuje všechny požadované činnosti spojené se správou. Nabízený kompletní servis, společně s výhodným pojištěním, je pro všechny vlastníky velice výhodný a v celkovém výsledku budeme platit méně.

 

Stručný přehled co nám nový správce nabízí

 

Ze smlouvy a nabízených profesionálních služeb lze vyzdvihnout následují:

Vedení účetnictví včetně přehledné zprávy o činnosti společenství (přehled o ekonomických skutečnostech apod.) je samozřejmostí, důkladné kontroly a urgence neplatičů, zajištění právního servisu, profesionální komunikace s orgánem společenství a vlastníky je kromě standardní komunikace řešena prostřednictvím webového portálu „eDomovnik“. Zajištění likvidace pojistných událostí, operativní zajištění opravy a údržby domu, odborný stavební dozor, zajištění velice výhodného pojištění majetku společenství včetně NON STOP havarijní služby atd.

 

Kolik nás to bude stát? S novým správcem ještě ušetříme 10 200 Kč za rok.

 

Porovnání správce D a K správa s.r.o. s novým navrhovaným správcem Bytové družstvo Pragostav

 

Správce
Činnost za správu 82 bytů

D a K správa s.r.o.

Bytové družstvo Pragostav

Cena za rok

Cena za rok

Odměna správci

193 116 Kč

201 216 Kč

Zpracování měsíčních odměn

9 000 Kč

Je součástí odměny správce

Pojištění majetku společenství

31 626 Kč

22 326 Kč

Asistenční služba NON Stop

Není poskytována

Je součástí pojištění

Celkem

233 742 Kč

223 542 Kč

 

Veškeré dokumenty (Nabídka na komplexní správu, Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností) jsou uveřejněny níže a jsou také přístupné v kanceláři SVJ.

 

Soubor ke stažení: Nabídka na správu Boloňská 305.pdf

Soubor ke stažení: Přílohy k nabídce Boloňská 305.pdf

Soubor ke stažení: Smlouva o obstarání Boloňská 305.doc

Soubor ke stažení: Seznam příloh Boloňská 305.doc